Tin nhắn hệ thống

Forum Yeah1 sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 27/03/2014. BQT sẽ có thông báo khi forum họat động trở lại. Xin cảm ơn bạn !

-- BQT Yeah1